Bevezetés a területi elemzés módszereibe

Vizsgakurzus

2011/2012. I. félév

Számonkérés:

Ajánlott tankönyv, felhasználható irodalom (csak a témákhoz vonatkozó fejezetek):

 

 

 

 

 

 

1. Területi információk 1.1 Milyen a jó területi adatbázis? eleje pp. 1–2.
1.1.3 Térségi szintek pp. 4–6.
1.2 Területi adatbázisok eleje p. 13.
1.2.1 Népszámlálások pp. 13–16.
1.2.2 A KSH területi adatbázisai és településazonosító rendszere pp. 18–21.
1.2.3 Az Országos Területfejlesztési és területrendezési Információs Rendszer – TeIR pp. 21–23.
2. Adatkezelés, statisztikai és számítástechnikai alapok 2.3 Adattípusok, mérési skálák pp. 15–16.
2.5.2 Adatsorok statisztikai jellemzői, jellegadó értékei pp. 23–25.
2.6 Térbeli középértékek, súlypont pp. 27–29.
2.9 Grafikonok pp. 37–50.
2.10.2 Tematikus térképek pp. 52–53.
3. Területi egyenlőtlenségek 3.1 Fogalmi keretek pp. 1–3.
3.2 Területi egyenlőtlenségi mutatók pp. 3–16.
3.3 Kiegyenlítődés és differenciálódás pp 16–20.