Európa regionális földrajza (előadás)

C 202

Szerda, 9.50–11.20

2016/2017. II. félév

Tantárgyi tematika:

1. február 1. Európa fogalma, határai, ismérvei Jeney László
2. február 8. Az európaiság szellemi irányzatainak fejlődése a II. világháborúig Jeney László
3. február 15. Az európai integráció története a hidegháborútól Európa „újraegyesítésig” Jeney László
4. február 22. Az integráció hatásai, az EU sajátosságai USA-hoz, Japánhoz képest Jeney László
5. március 1. Európa regionális földrajzi tagolódása, főbb térszerkezeti elemei Jeney László
6. március 8. A nagyvárosok, mint a kelet-közép-európai térszerkezet kitüntetett pontjai Jeney László
március 15. Nemzeti ünnep
8. március 22. Nagyváros–vidék egyenlőtlenség szerepe a regionális fejlettségi különbségekben Jeney László
9. március 29. Az európai nagyvároshálózaton belüli fejlettségi különbségek Jeney László
10. április 5. Az európai integráció magterülete: BeNeLux államok Jeney László
11. április 12. Egyesült Királyság: nyugat-európai „fényes elkülönülés” Jeney László
április 19. Tavaszi szünet
12. április 26. Franciaország: hagyományos sokarcúság, felértékelődő Sunbelt Jeney László
  május 3. Kassai terepgyakorlat
14. május 10. Németország: közép-európai gazdasági óriás, politikai törpe (?) Jeney László

Számonkérés:

Ajánlott tankönyv, felhasználható irodalom (csak a témákhoz vonatkozó fejezetek):

  • Jeney L. 2013: Kultúrrégiók gazdaságföldrajza. – In: Jeney L. – Kulcsár D. – Tózsa I. (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM pp. 329–363. ISBN: 978-9635035267

Az alábbi fejezet szükséges a vizsgához:

  • XV.1.1. Európa pp. 330335.

 

 

  • Probáld F.–Szabó P. (szerk) 2007: Európa regionális földrajza 2. Társadalomföldrajz. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó ISBN: 97896346331
  • Bradshaw, M. – Dymond, J. – White, G. – Chacko, E. 2011: Contemporary World Regional Geography. 4th Edition. – McGraw-Hill Companies, Inc. 640 p. ISBN: 978-0073522869