Európa regionális földrajza (előadás)

S I ea

Szerda, 9.50–11.20

2017/2018. II. félév

Tantárgyi tematika:

1. február 7. Európa fogalma, az európaiság szellemi irányzatainak fejlődése Jeney László
2. február 14. Az európai integráció a hidegháborútól Európa „újraegyesítésig” Jeney László
3. február 21. Európa regionális földrajzi tagolódása, főbb térszerkezeti elemei Jeney László
4. február 28. A nagyváros–vidék kettősség az európai térszerkezetben Jeney László
5. március 7. Az európai nagyvároshálózaton belüli fejlettségi különbségek Jeney László
6. március 14. Nagyváros–vidék egyenlőtlenség Kelet-Közép-Európában Jeney László
7. március 21. Az európai integráció magterülete: BeNeLux államok Jeney László
8. március 28. Egyesült Királyság: nyugat-európai „fényes elkülönülés” Jeney László
április 4. Tavaszi szünet
10. április 11. Franciaország: hagyományos sokarcúság, felértékelődő Sunbelt Jeney László
11. április 18. Németország: közép-európai gazdasági óriás, politikai törpe (?) Jeney László
12. április 25. Oroszország változó kelet-európai és globális gazdasági szerepe Jeney László

Számonkérés:

Ajánlott tankönyv, felhasználható irodalom (csak a témákhoz vonatkozó fejezetek):

  • Jeney L. 2013: Kultúrrégiók gazdaságföldrajza. – In: Jeney L. – Kulcsár D. – Tózsa I. (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM pp. 329–363. ISBN: 978-9635035267

Az alábbi fejezet szükséges a vizsgához:

  • XV.1.1. Európa pp. 330335.

 

 

Csak a témákhoz vonatkozó fejezetek

 

 

 

  • Bradshaw, M. – Dymond, J. – White, G. – Chacko, E. 2011: Contemporary World Regional Geography. 4th Edition. – McGraw-Hill Companies, Inc. 640 p. ISBN: 978-0073522869