Európa városi tere

Földrajz számítástechnikai labor (1313)

Szerda, 12.0013.30

2017/2018. I. félév

Tantárgyi tematika:

1.

szeptember 13.

Bevezető óra

Jeney László

2.

szeptember 20.

A városfogalom földrajzi, időbeni és tudományterületenkénti eltérései

Jeney László

3.

szeptember 27.

Gazdasági–funkcionális városfogalom

Jeney László

4.

október 4.

Társadalmi–statisztikai városfogalom

Jeney László

5.

október 11.

Településképi–urbanisztikai városfogalom

Jeney László

6.

október 18.

A tradicionális urbanizáció története: az antik és a feudális város

Jeney László

7.

október 25.

A modern urbanizáció története: nagyvárosi agglomerációk kifejlődése

Jeney László

 

november 1.

Mindenszentek

 

9.

november 8.

A posztmodern városfejlődés későbbi szakaszai

Jeney László

10.

november 15.

A városfejlődési szakaszok szerinti nagyvárostípusok Európában

Jeney László

11.

november 22.

Településhálózat hierarchikus felépítése, városverseny

Jeney László

12.

november 29.

A városhierarchia vizsgálati módszerei

Jeney László

13.

december 6.

Városok belső szerkezete, telekárakra épülő modellek

Jeney László

14.

december 13.

A Chicagói Iskola városökológiai modelljei

Jeney László

Számonkérés:

1.      Önálló szemináriumi dolgozat a megadott választható témákból készítése, melynek témája egy választott európai térség, ország vagy országcsoport városfejlődésének elemzése az órákon érintett témákból

A dolgozat bruttó terjedelme (mellékletek nélkül): 15 oldal

A dolgozat végső leadási határideje 2018. január 17. (szerda)

Választható szemináriumi dolgozat-témakörök jegyzéke

    A szemináriumi dolgozat témája csak a megadott témajegyzékből választható

    A fenti témakörök átfogó jellegűek, ezeken belül le kell szűkíteni a szemináriumi dolgozat konkrét tárgykörét

    A szemináriumi dolgozat választott témát jelezzétek személyesen vagy e-mailben (jeney@.elte.hu)

    A témaválasztás benyújtásának határideje november 8. (szerda)

Módszertani és információs javaslatok a szemináriumi dolgozat elkészítéséhez

A szemináriumi dolgozat tartalmi és formai követelményei

 

2.      A rendszeres órai részvétel figyelembe kerül a szemináriumi dolgozat értékelése mellett.

Ajánlott tankönyv, felhasználható irodalom (csak a témákhoz vonatkozó fejezetek):

A témához hasznosítható néhány weboldal:

Név

elérhetőség

adatok

Eurostat

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

NUTS régiók statisztikái

Population Statistics

http://www.populstat.info/

Régiók és városok népességszámának hosszú távú idősora

Statoids

http://www.statoids.com/

Regionális beosztások változása