Gazdaságföldrajz (előadás)

E.fsz.I.ea

Hétfő, 11.40–13.10

2016/2017. II. félév

Tantárgyi tematika:

1. január 30. A világgazdaság kialakulása és jelenlegi térszerkezete Jeney László
2. február 6. A perifériák helyzete a világgazdaság történetében Jeney László
3. február 13. A leszakadó periféria: Trópusi-Afrika Jeney László
4. február 20. A „Feltörekvő Óriás”: Dél-Ázsia Jeney László
5. február 27. Gazdasági fejlettségi különbségek Dél-Ázsiában Jeney László
6. március 6. Az erőforrásokban gazdag periféria: Észak-Ázsia Jeney László
7. március 13. Az amerikai félperiféria fejlődéstörténeti szakaszai Jeney László
8. március 20. A latin-amerikai társadalmi–gazdasági szerkezet jellemzői Jeney László
9. március 27. Az iszlám kultúrrégió társadalomföldrajza Jeney László
10. április 3. Az Iszlám Világ gazdasági fejlődése Jeney László
11. április 10. Az iszlám félperiféria mai fejlettségi térszerkezete Jeney László
  április 17. Húsvét hétfő  
12. április 24. A délkelet-ázsiai félperiféria újonnan iparosodó országai Jeney László
  május 1. Munka ünnepe  
14. május 8. A világgazdasági centrumtérségek (a Triád) változó globális pozíciója Jeney László

Számonkérés:

Ajánlott tankönyv, felhasználható irodalom (csak a témákhoz vonatkozó fejezetek):

  • Jeney L. 2013: Kultúrrégiók gazdaságföldrajza. – In: Jeney L. – Kulcsár D. – Tózsa I. (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, Budapest pp. 329–363. ISBN: 978-9635035267

 

 

 

 

  • Golobics P. (2002): A világgazdaság kialakulásának folyamata és jelenlegi térszerkezete. In: Tóth J. (szerk.): Általános társadalomföldrajz I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs pp. 25–57. ISBN: 9639310417

 

 

 

 

 

  • Horváth G.–Probáld F.–Szabó P. (szerk) 2008: Ázsia regionális földrajza. – ELTE Eötvös Kiadó, Budapest pp. 403–440.; 449–462; 509–512; 517–607. ISBN: 9789632840215

 

 

 

 

 

  • Probáld F. (szerk) 2002: Afrika és a Közel-Kelet földrajza. – ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 39–64. ISBN: 9634635881

 

 

 

 

 

  • Probáld F. (szerk) 2005: Amerika regionális földrajza. – Trefort Kiadó, Budapest, pp. 24–169. ISBN: 9634462979

 

 

 

 

 

  • Probáld F.–Szabó P. (szerk) 2007: Európa regionális földrajza 2. Társadalomföldrajz. – ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN: 9789634633198