„BioSzentandrás” marketingstratégia készítő verseny

 

 

Ø   Szeretnéd közelebbről megismerni egy hátrányos helyzetű a magyar kistelepülés életét?

Ø   Szeretnél betekintést nyerni egy példaértékű helyi fejlesztési gyakorlatba, amely a biogazdálkodásra építve igyekszik jobb életesélyeket teremteni a környék szociálisan rászorulóinak?

Ø   Szeretnéd kipróbálni magad egy konkrét marketingstratégia kidolgozásában?

Ø   Szeretnél kreatív módon hozzájárulni egy nehéz helyzetű falu fejlődéséhez?

Kapcsolódj be egy sikeres településfejlesztési programba!

BioSzentandrás címereÜveges Gábor, a BioSzentandrás program "lelke"A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, Encsi környéki hátrányos helyzetű kisfalu, Hernádszentandrás példáját egyre gyakrabban emlegetik a sikeres helyi vidékfejlesztési gyakorlatok között. A falu önkormányzata egy olyan „félpiaci” biogazdálkodási programot indított el, amelynek küldetése, hogy felkarolja a helyi munkanélkülieket, mélyszegénységben élőket, elősegíti a cigányság integrációját, igazi arcot és perspektívát ad az egész településnek. Az érdekes „félpiaci” alapon működő vállalkozásnál egyszerre jelenik meg a környezettudatosság és a szociális érzékenység. A BioSzentandrás nevű program ma már közel 12 ezer négyzetméteres mintagazdasággá nőtte ki magát, amelynek fenntarthatóságában, jövőbeli továbbfejlesztésében egyre fontosabb szerepet kap a sikeres, a piaci igényekhez igazodó, reális marketingstratégia megfogalmazása.

„Egy településfejlesztési program, amely nem beszéli a zöldségeket, hanem termeli!”

Felhívás

marketingstratégia készítő versenyre!

 

A Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék

A biogazdálkodás marketingstratégiája hátrányos helyzetű térségekben a BioSzentandrás program példáján

címmel tanulmányi versenyt hirdet pályamunka készítésére, melynek témája egy szociális célú helyi biogazdálkodás marketingstratégiája.


 

A pályamunka tartalmazza:

 • hernádszentandrási biotermékekkiemelten a környékbeli lakosság biotermékek iránti keresletének ösztönzésére irányuló ötleteket,

 • a térség adottságainak értékelését és pozícionálását a biogazdálkodás szempontjából,

  • a jelenleg előállított és a lehetséges biotermékek iránti perspektivikus piaci igények feltárását a hazai és a nemzetközi piacokon,

  • a piacok meghódítását szolgáló marketing eszközökre vonatkozó ajánlásokat,

  • a piaci igényekhez igazodó termékszerkezet kialakítását célzó javaslatokat,

 • a szemléletformálás hatásának lehetséges irányait a jelen és a jövő társadalmának életminősége szempontjából,

  • a vidék és a város egymásra találásának lehetséges gyakorlati útjait,

  • választ arra a kérdésre, hogy lehet-e és milyen módon újra „az ország éléstára és tartaléka” a vidék?

Üveges Gábor, Hernádszentandrás polgármestereA pályamunkák kidolgozásához a Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék konzultációt biztosít, illetve április 12-én egy terepi látogatást szervez Hernádszentandrásra, melynek keretében lehetőség nyílik:

 • helyi információszerzésre (adatok, dokumentumok, fényképek)

 • tájékozódásra a BioSzentandrás programról és az önkormányzat működési helyzetéről, terveiről Üveges Gábor polgármesterrel folytatott interjú nyomán

 • a biogazdaság személyes meglátogatására.

A pályamunka benyújtásának határideje: május 10. (péntek).

 • A pályamunka 30–50 ezer karakter terjedelemben nyújtandó be elektronikus és nyomtatott formában dr. Jeney László számára a Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszékre. A pályamunkákra max. 80 pont érhető el a helyi és egyetemi értékelőktől.

A 8 legjobb pályamunka szerzője továbbjut a szóbeli fordulóra, amelyre Hernádszentandráson május 22-én kerül megrendezésre.

 • földrajzosok ültetnek a biogazdaságban: Varga Ágnes, Jeney László és Molnár Balázs (jobbról balra)A versenyzők egy helyi zsűri előtt személyesen is prezentálják a pályamunkáikat. Az előadás alapján max. 20 pont érhető el. Ezt követően eredményhirdetés, díjak átadása, fogadás, kóstoló a helyi biotermékek kínálatából, bekapcsolódási lehetőség a Kihívás Napja rendezvényébe, melyen Hernádszentandrás az elmúlt hat esztendőben mindig az első helyen végzett a 700 fő alatti települések kategóriájában.

A nyertesek díja:

a corvinusos "Paprika Csapat" (Futó András, Tompai Benjamin, Varga Ágnes és Jeney László) az Ültetőnapon – 2012. április 13., HernádszentandrásAz I. helyezett 40 ezer Ft, a II. helyezett 20 ezer Ft, a III. helyezett és a különdíjas 10–10 ezer Ft értékű jutalomban részesül.

Ezen felül a legjobb pályamunkák szerzői számára a Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék:

 • felajánlja a versenydolgozat publikálását a Tanszék angol és magyar nyelven megjelenő, Corvinus Regional Studies nevű folyóiratában

 • támogatja a pályamunka TDK Gazdaságföldrajz szekcióban történő továbbfejlesztését.

 

A versenyen a Budapesti Corvinus Egyetem nappali tagozatos hallgatói vehetnek részt. A pályázat nyitott valamennyi szak hallgatói számára. Elsődlegesen az alábbi szakok hallgatóinak jelentkezését várjuk:

  mesterszakok alapszakok

  Regionális és környezeti gazdaságtan MA

  Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc

  Vidékfejlesztési agrármérnök MSc

  Kereskedelem és marketing BA

  Marketing MSc

  Gazdálkodási és menedzsment BA

  Vállalkozásfejlesztés MSc

  Turizmus BA

Versenyre jelentkezési határidő: április 10. (szerda)! A jelentkezések sorrendjében maximum 15 fő jelentkezését fogadjuk el.

Jelentkezés és további információ: dr. Jeney László (Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, E.1.115, laci@ludens.elte.hu).

 

Lényeges határidők még egyszer:

A pályamunkától elvárt formai követelmények, sablon

 

Anyagok, információs források

 

Hasznos honlapok:

BioSzentandrás

Hernádszentandrás

Encsi kistérség–BCE partnerségi program

Encsi Többcélú Kistérségi Társulás

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség (ATÖSZ)

Csereháti Településszövetség

Abaúj Leader Egyesület

Gazdaságföldrajz Tanszék