Regionális elemzések módszerei (gyakorlat)

S 118

Kedd, 9.50–11.20; 11.40–13.10

2017/2018. II. félév

Tantárgyi tematika:

1. február 6. A regionális elemzések információs forrásai, adatbázisai Jeney László
2. február 13. A térbeli szintek hierarchikus rendszere Jeney László
3. február 20. Adatsorok típusai, jellegadó értékei Jeney László
4. február 27. A szórás típusú egyenlőtlenségi mutatók Jeney László
5. március 6. A területi polarizáltság mérése: duál mutató Jeney László
6. március 13. A területi koncentráció mérése: Hirschman–Herfindahl index Jeney László
7. március 20. Félév közi zh. Jeney László
8. március 27. Területi eloszlások összevetése: Hoover index Jeney László
április 3. Tavaszi szünet
10. április 10. Egyszerűbb grafikus ábrázolási módszerek Jeney László
11. április 17. Területi egyenlőtlenségek összetettebb mérése: Gini együttható Jeney László
12. április 24. Területi egyenlőtlenségek grafikus ábrázolása: Lorenz-görbe Jeney László
május 1. Munkaszüneti nap
14. május 8. Földrajzi összefüggések elemzése: sztochasztikus módszerek Jeney László

Követelmény (gyakorlati jegy feltétele):

Számonkérés:

Ajánlott tankönyv, felhasználható irodalom (csak a témákhoz vonatkozó fejezetek):

  • Nemes Nagy, J. (szerk) 2005: Regionális elemzési módszerek. – Regionális Tudományi Tanulmányok, 11. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA–ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest 284 p.