Regionális elemzések módszerei (gyakorlat)

S 118

Kedd, 9.50–11.20; 11.40–13.10

2017/2018. II. félév

Tantárgyi tematika:

jellegadó adatok

jellegadszórás Excel képlettel

február 20. órai anyag

Követelmény (gyakorlati jegy feltétele):

Számonkérés:

Ajánlott tankönyv, felhasználható irodalom (csak a témákhoz vonatkozó fejezetek):

  • Nemes Nagy, J. (szerk) 2005: Regionális elemzési módszerek. – Regionális Tudományi Tanulmányok, 11. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA–ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest 284 p.