Regionális elemzések módszerei (gyakorlat)

S 117

Kedd, 9.50–11.20; 11.40–13.10

2016/2017. II. félév

Tantárgyi tematika:

1. január 31. A regionális elemzések információs forrásai, adatbázisai Jeney László
2. február 7. Adatsorok típusai, jellegadó értékei Jeney László
3. február 14. A szórás típusú egyenlőtlenségi mutatók Jeney László
4. február 21. A területi polarizáltság mérése: duál mutató Jeney László
5. február 28. A területi koncentráció elemzése: Hirschman–Herfindahl index és súlypont Jeney László
6. március 7. Területi eloszlások összevetése: Hoover index Jeney László
7. március 14. Félév közi zh. Jeney László
8. március 21. Oszlopdiagram Jeney László
9. március 28. Kördiagram Jeney László
10. április 4. Pont- és burorékdiagram Jeney László
11. április 11. Egyéb grafikus ábrázolási módszerek: grafikon és radardiagram Jeney László
április 18. Tavaszi szünet
12. április 25. Területi egyenlőtlenségek összetettebb mérési módszere: Gini együttható Jeney László
13. május 2. Lorenz-görbe Jeney László
14. május 9. Földrajzi összefüggések elemzése: sztochasztikus módszerek Jeney László

Követelmény (gyakorlati jegy feltétele):

Számonkérés:

Ajánlott tankönyv, felhasználható irodalom (csak a témákhoz vonatkozó fejezetek):

  • Nemes Nagy, J. (szerk) 2005: Regionális elemzési módszerek. – Regionális Tudományi Tanulmányok, 11. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA–ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest 284 p.