Településföldrajz, településfejlesztés (előadás)

C 207

Hétfő, 9.50–11.20

2016/2017. II. félév

Tantárgyi tematika:

1. január 30. Gazdasági–funkcionális városfogalom Jeney László
2. február 6. Társadalmi–statisztikai városfogalom Jeney László
3. február 13. Településképi–urbanisztikai városfogalom Jeney László
4. február 20. A tradicionális urbanizáció története: az antik és a feudális város Jeney László
5. február 27. A modern nagyvárosok kifejlődése, az agglomerálódási szakasz Jeney László
6. március 6. :) Jeney László
7. március 13. A modern városfejlődés későbbi szakaszai: a szub- és a dezurbanizáció Jeney László
8. március 20. Legújabb szakaszok: a reurbanizáció és a posztszuburbanizáció Jeney László
9. március 27. Térségspecifikus jegyek az európai nagyvárosok elmúlt néhány évtizedes népesedésében Jeney László
10. április 3. A településpolitikai gyakorlatok megjelenése a korai szocializmusban Jeney László
11. április 10. Az 1971-es Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció és hatása Jeney László
  április 17. Húsvét hétfő  
12. április 24. Fejlesztési szempontból kedvezményezett települések 1985 után Jeney László
  május 1. Munkaszüneti nap  
14. május 8. Az LHH Program és az intergrált településfejlesztési stratégiák Jeney László

Számonkérés:

Ajánlott tankönyv, felhasználható irodalom (csak a témákhoz vonatkozó fejezetek):

  • Asworth, G. J. – Voogd, H. 1997: A város értékesítése. Marketingszemlélet a közösségi célú várostervezésben. – Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 266 p. ISBN: 9632240162
  • Beluszky P. – Kovács Z. – Olessák D. (szerk) (2001): A terület- és településfejlesztés kézikönyve. – CEBA Kiadó, Budapest 423 p. ISBN: 9639089850
  • Jeney L. 2013: Városföldrajz. – In: Jeney L. – Kulcsár D. – Tózsa I. (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, Budapest pp. 39–70. ISBN: 9635035267

 

 

 

 

  • Kovács Z. (2002): Népesség- és településföldrajz. – ELTE Eötvös Kiadó, Budapest pp. 113–223.
  • Kőszegfalvi Gy. – Loydl T. (2001): Településfejlesztés. – ELTE Eötvös Kiadó, Budapest pp. 421–484. ISBN: 9634634699
  • Kőszegfalvi Gy. – Tóth J. (2002): Általános településföldrajz. – In: Tóth J. (szerk): Általános társadalomföldrajz I. – Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs pp. 421–484. ISBN: 9639310417